serviceyrke på engelska

Här ar alla serviceyrke översättning till engelska

service

[sÖr:vis el. sö:r-] se service2.swf
< service, servicen >
- tjänst som ställs till förfogande (för allmänheten)
service
Exempel:
  • kommunen ger service åt invånarna - the local authorities provide a variety of public services for the inhabitants
Sammansättningar:
  • dygnet-runt-service - round-the-clock service
  • transportservice - public transport service
  • serviceinrättning - service organization
  • serviceyrke - service occupation
Övrig: service, round-the-clock service, public transport service, service organization, service occupation

serviceyrke

[2sÖr:visyr:ke el. sö:r-] se serviceyrke2.swf
< serviceyrke, serviceyrket, serviceyrken, serviceyrkena >
- yrke inom servicenäringen
service occupation
Övrig: service occupation

yrke

[2Yr:ke] subst.
< yrke, yrket, yrken, yrkena >
- arbete som man utbildats för och får sin inkomst av
occupation, profession, trade
Sammansättningar:
  • serviceyrke - service occupation
  • vårdyrke - occupation in the care sector
  • yrkesutbildning - vocational training
  • yrkessjukdom - occupational (professional) disease
Övrig: occupation, profession, trade, service occupation, occupation in the care sector, vocational training, occupational disease

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.