sett på engelska

Här ar alla sett översättning till engelska

ser

[se:r] verb
< ser, såg, sett, se >
- uppfatta med ögonen; titta på, betrakta
see; notice; watch
(även allmänt "uppfatta")
("also used in a general sense, "regard"")
Exempel:
  • hon fick se en häst - she caught sight of a horse
  • se på film - watch a film
  • se på fotboll - watch football
Övrig: see, notice, watch

ser

[se:r] verb
< ser, såg, sett, se >
- titta
Användning: ofta med partikel
see, look
Exempel:
  • se efter om posten har kommit! - see whether the post has come!
Uttryck:
  • se fram emot ("vänta ivrigt på") - look forward to ("await expectantly")
Övrig: see, look

ser

[se:r] verb
< ser, såg, sett, se >
- uppfatta med förståndet, inse
see, view, perceive
Exempel:
  • jag ser saken på ett annat sätt - I see things differently
  • där ser du hur det går - that shows you what happens
Övrig: see, view, perceive

ser ut

[se:rU:t] verb
< ser ut, såg, sett, se >
- ha ett visst utseende, synas
look
Exempel:
  • hon ser arg ut - she looks angry
  • det ser ut som om det skulle bli regn - it looks like rain
Övrig: look

sett

[set:] se ser
seen, watched
Övrig: seen, watched

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.