sida på engelska

Här ar alla sida översättning till engelska

SIDA

[2sI:da] förk.
- svenska statens organ för bistånd till utvecklingsländer (i tredje världen)
the Swedish International Development Authority (the Swedish state authority for the provision of aid to the third world)
Övrig: the swedish international development authority, the swedish state authority for the provision of aid to the third world

sida

[2sI:da] subst.
< sida, sidan, sidor >
- gränsyta, kant, del (som inte är i mitten)
side; aspect; part, point of view
(bildligt "synpunkt; område")
("figuratively,")
Exempel:
 • ligga på sidan - lie on one's side
 • stå sida vid sida - stand side by side
 • vid sidan av vägen - by the side of the road
 • en annan sida av saken - another aspect of the matter
 • från allmänhetens sida - from the point of view of the general public
 • vara på den säkra sidan - be on the safe side
 • vid sidan om det ordinarie utbudet - in addition to the standard assortment
Uttryck:
 • å ena sidan ... å andra sidan ("sett från en synpunkt ... sett från en annan synpunkt") - on one hand ... on the other ("from one point of view ... from another point of view")
Sammansättningar:
 • sydsida - southern side
 • personalsida - [on the] staffing side
 • skuggsida - seamy side
 • avigsida - unpleasant side
 • sidogren - collateral branch
Övrig: side, aspect, part, point of view, southern side, [on the] staffing side, seamy side, unpleasant side, collateral branch

sida

[2sI:da] subst.
< sida, sidan, sidor >
- (en av de två ytorna hos ett) bokblad
page
Exempel:
 • en bok på 300 sidor - a book of 300 pages
 • sida upp och sida ner - page after page
Sammansättningar:
 • förstasida - front page
 • bildsida - pictorial page
 • sidhänvisning - page reference
Övrig: page, front page, pictorial page, page reference


Engelska - Svenska
Svenska - Engelska

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.