sig på engelska

Här ar alla sig översättning till engelska

sig

[sej: (el. si:g)] se sig2.swf
Användning: syftar på subjekt i tredje person singular och plural
oneself, himself, herself, itself, themselves
Exempel:
  • hon bosatte sig i Malmö - she took up residence in Malmö
  • det gick av sig själv - it happened all by itself
  • hon har avslöjat sig - she has revealed herself
  • det visade sig vara omöjligt - it proved impossible
  • männen gömde sig bakom knuten - the men hid behind the corner
Övrig: oneself, himself, herself, itself, themselves

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.