signatur på engelska

Här ar alla signatur översättning till engelska

signatur

[[email protected]:r] subst.
< signatur, signaturen, signaturer >
- egenhändig namnteckning
signature
(även allmänt "typiskt särmärke, kännetecken")
("also used generally, "distinctive feature, characteristic"")
Övrig: signature

signatur

[[email protected]:r] subst.
< signatur, signaturen, signaturer >
- särskild beteckning för journalist, insändarskribent el. dyl.
pseudonym
Exempel:
  • signaturen "arg trebarnsmor" - signed "exasperated mother of three"
Övrig: pseudonym

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.