signifikant på engelska

Här ar alla signifikant översättning till engelska

signifikant

[[email protected]:t] adj.
< signifikant, signifikant, signifikanta >
- som är ett mycket tydligt tecken (på något)
significant
(statistiskt även om siffervärde "som med viss sannolikhet inte beror på en slump")
("in statistics, also used of "observations that are unlikely to occur by chance"")
Övrig: significant

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.