sinnevärld på engelska

Här ar alla sinnevärld översättning till engelska

sinne

[2sIn:e] subst.
< sinne, sinnet, sinnen, sinnena >
- förmåga att se, höra, känna, lukta eller smaka
sense
Uttryck:
  • ett sjätte sinne ("instinktiv känsla för hur något hänger ihop") - a sixth sense ("intuitive feeling for how things may be related")
Sammansättningar:
  • synsinne - vision
  • sinnevärld - material world
Övrig: sense, vision, material world

sinnevärld

[2sIn:evä:r+d] subst.
< sinnevärld, sinnevärlden >
- verkligheten
material (external) world
Motsatser: idévärld
Övrig: material world

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.