sipprar på engelska

Här ar alla sipprar översättning till engelska

sipprar

[2sIp:rar] verb
< sipprar, sipprade, sipprat, sippra >
- rinna lite och oregelbundet, droppa
trickle, ooze
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • vattnet sipprar mellan stenarna - the water trickles between the stones
  • nyheten sipprade ut - the news leaked out
Övrig: trickle, ooze

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.