själv på engelska

Här ar alla själv översättning till engelska

själv

[$el:v] adj.
< själv, självt, själva >
- utan hjälp
himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, themselves
Exempel:
  • hon bakar själv sitt bröd - she bakes her own bread
Övrig: himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, themselves

själv

[$el:v] adj.
< själv, självt, själva >
- den egna personen
himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, themselves
Exempel:
  • barnen leker för sig själva - the children are playing by themselves
  • han får skylla sig själv - he's got himself to blame
  • självaste kungen kom på besök - even the king called
Uttryck:
  • i själva verket ("i verkligheten") - as a matter of fact ("in reality")
  • av sig själv ("på eget initiativ") - by itself ("without outside intervention")
Sammansättningar:
  • självförsvar - self-defence
  • självkritik - self-criticism
  • självporträtt - self-portrait
Övrig: himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves, themselves, self-defence, self-criticism, self-portrait

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.