sjukpenning på engelska

Här ar alla sjukpenning översättning till engelska

sjukpenning

[2$U:kpen:[email protected]] subst.
< sjukpenning, sjukpenningen >
- dagsersättning från försäkringskassan när man är sjuk
sickness benefit (allowance) (a daily allowance paid by the Social Insurance Office to persons who are ill)
För att få sjukpenning krävs en årsinkomst över en viss gräns. Sjukpenningens storlek bestäms av inkomsten och arbetstiden. Om man har en sjukpenning lägre än 60 kr per dag kan en frivillig sjukpenningförsäkring tecknas hos försäkringskassan.
"To qualify for sickness benefit, you must be in receipt of an income larger than a certain specified amount. The size of the benefit payable will depend both on your income and your working hours. Persons whose daily sickness allowance is less than 60 kronor can take out voluntary sickness allowance insurance with the Social Insurance Office."
Övrig: sickness benefit, a daily allowance paid by the social insurance office to persons who are ill

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.