sjukvård på engelska

Här ar alla sjukvård översättning till engelska

sjukvård

[2$U:kvå:r+d] subst.
< sjukvård, sjukvården >
- skötsel av sjuka; anordningar och metoder för skötsel av sjuka
nursing; medical care (treatment); medical service
Exempel:
 • den moderna sjukvården - modern medical services
 • sämre sjukvård - deterioration in the standard of the medical services
Sammansättningar:
 • sjukvårdsdistrikt - public health services district
 • sjukvårdsområde - public health services area
 • sjukvårdsdirektör - Public Health Services Director
Övrig: nursing, medical care, medical service, public health services district, public health services area, public health services director

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
care
(av svaga el sjuka personer)
("of weak or ill people")
Uttryck:
 • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt") - non-institutional care ("care outside hospitals or institutions")
 • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution") - institutional care ("care when the patient etc. is admitted to hospital or another institution")
Sammansättningar:
 • barnavård - child care
 • intensivvård - intensive care
 • sjukvård - nursing
 • tandvård - dental care
 • vårdsektor - health care sector
 • vårdplats - bed (in a hospital or institution)
Övrig: care, child care, intensive care, nursing, dental care, health care sector, bed

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.