ska på engelska

Här ar alla ska översättning till engelska

ska

[ska: el. sk:Al] verb
< ska, skulle, skolat, skola >
- komma att
Variantform: skall
will, shall
(anger framtid)
("indicates future")
Exempel:
  • huset ska rivas - the building is going to be pulled down
Övrig: will, shall

ska

[ska:] verb
< ska, skulle, skolat, skola >
- vara tvungen; måste
Variantform: skall
shall, must, have to
(anger plikt eller nödvändighet)
("indicates duty or necessity")
Exempel:
  • du ska komma i tid - you must come on time
Övrig: shall, must, have to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.