skada på engelska

Här ar alla skada översättning till engelska

skada

[2skA:da] subst.
< skada, skadan, skador >
- förstörelse på person el. sak, sår, åverkan
injury, hurt; damage; harm; loss; detriment
Exempel:
  • stormen vållade svåra skador på de nyplanterade träden - the storm caused considerable damage to the newly planted trees
  • han tycks inte ha tagit någon större skada - he doesn't seem to have been very badly hurt
Sammansättningar:
  • brännskada - burn
  • personskada - bodily injury
  • skadeverkning - damage
Övrig: injury, hurt, damage, harm, loss, detriment, burn, bodily injury, damage

skada

[2skA:da] subst.
< skada, skadan, skador >
- förhållande som man beklagar, synd
pity
Exempel:
  • det är skada att hon inte kan komma - it's a pity she can't come
Övrig: pity

skadar

[2skA:dar] verb
< skadar, skadade, skadat, skada >
- göra illa, såra
injure, hurt; damage; harm; impair, be detrimental to, prejudice
(bildligt "förstöra")
("often used figuratively")
Exempel:
  • hon har skadat sig i foten - she's hurt her foot
  • hennes anseende skadades - her reputation was damaged
  • ett svårt skadat djur - a badly wounded animal
Uttryck:
  • det skadar inte att ("man kan gott") försöka igen - it won't hurt ("it would be worth") trying again
Övrig: injure, hurt, damage, harm, impair, be detrimental to, prejudice

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.