skadeverkning på engelska

Här ar alla skadeverkning översättning till engelska

skada

[2skA:da] subst.
< skada, skadan, skador >
- förstörelse på person el. sak, sår, åverkan
injury, hurt; damage; harm; loss; detriment
Exempel:
  • stormen vållade svåra skador på de nyplanterade träden - the storm caused considerable damage to the newly planted trees
  • han tycks inte ha tagit någon större skada - he doesn't seem to have been very badly hurt
Sammansättningar:
  • brännskada - burn
  • personskada - bodily injury
  • skadeverkning - damage
Övrig: injury, hurt, damage, harm, loss, detriment, burn, bodily injury, damage

skadeverkning

[2skA:devär:[email protected]] subst.
< skadeverkning, skadeverkningen, skadeverkningar >
- skadlig inverkan
Användning: mest plur.
damage
Övrig: damage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.