skadlig på engelska

Här ar alla skadlig översättning till engelska

skadlig

[2skA:dlig] adj.
< skadlig, skadligt, skadliga >
- som vållar skada, farlig
harmful, injurious, noxious; bad, unwholesome
Exempel:
  • ett skadligt ämne - a harmful substance
  • konflikten får skadliga effekter - the conflict will have detrimental effects
Övrig: harmful, injurious, noxious, bad, unwholesome

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.