skala på engelska

Här ar alla skala översättning till engelska

skala

[2skA:la] subst.
< skala, skalan, skalor >
- stegvis ordnad följd av toner
scale (Diatonic or chromatic succession of the notes. Every octave of a diatonic scale contains seven full tones: do, re, mi, fa, sol, la, si in the major scale (in Swedish: c, d, e, f, g, a, h) and la, si, di, re, mi, fa, sol in the minor scale (in Swedish a, hc, d, e, f, g), the eighth tone constituting the repetition of the higher octave. Every chromatic scale contains 12 notes in one octave, separated by a semitone: do (c), do sharp (ciss), re (d), re sharp (diss), mi (e), fa (f), fa sharp (fiss), sol (g), sol sharp (giss), la (a), la sharp (aiss), si (h) [and the repetition of do].)
Exempel:
  • öva skalor - practice scales
Övrig: scale, diatonic or chromatic succession of the notes. every octave of a diatonic scale contains seven full tones, do, re, mi, fa, sol, la, si in the major scale and la, si, di, re, mi, fa, sol in the minor scale, the eighth tone constituting the repetition of the higher octave. every chromatic scale contains 12 notes in one octave, separated by a semitone, do, do sharp, re, re sharp, mi, fa, fa sharp, sol, sol sharp, la, la sharp, si [and the repetition of do].

skala

[2skA:la] subst.
< skala, skalan, skalor >
- graderad måttstock; gradering
scale; range; spectrum
(bildligt "förhållande mellan avbildning och verklighet")
("figuratively, "the relationship between a representation of an object and the object itself"")
Exempel:
  • en femgradig skala - a scale of five
  • en karta i skala 1:10 000 - a map on a scale of 1:10,000
  • till höger på den politiska skalan - to the right on the political spectrum
Uttryck:
  • i stor skala ("i stor omfattning") - on a large scale ("of great extent")
Övrig: scale, range, spectrum

skalar

[2skA:lar] verb
< skalar, skalade, skalat, skala >
- ta bort skalet från
peel, pare; shell
Exempel:
  • skala lök - peel onions
Övrig: peel, pare, shell

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.