skamfläck på engelska

Här ar alla skamfläck översättning till engelska

fläck

[flek:] subst.
< fläck, fläcken, fläckar >
- litet nedsmutsat ställe
spot
(även allmänt "litet område")
("also popular usage: "a little place"")
Exempel:
  • få en fläck på byxan - get a spot on one's trousers
Sammansättningar:
  • skamfläck - stain, blot
  • skönhetsfläck - blemish, flaw
  • färgfläck - paint spot
  • fläckfri - spotless
Övrig: spot, stain, blot, blemish, flaw, paint spot, spotless

skam

[skam:] subst.
< skam, skammen >
- något att skämmas för, vanära
disgrace, dishonour, ignominy
Exempel:
  • dödsstraffet är en skam för ett modernt samhälle - capital punishment is a disgrace to modern society
  • skam den som ger sig! - shame on him who gives up!
Uttryck:
  • hon kom förväntningarna på skam ("infriade inte förväntningarna") - she frustrated everyone's hopes ("did not do as expected")
Sammansättningar:
  • skamfläck - blot
  • skamvrå - corner
Övrig: disgrace, dishonour, ignominy, blot, corner

skamfläck

[2skAm:flek:] subst.
< skamfläck, skamfläcken, skamfläckar >
- vanhedrande företeelse
stain, blot
Övrig: stain, blot

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.