skar på engelska

Här ar alla skar översättning till engelska

skar

[ska:r] se skär verb
cut
Övrig: cut

skär

[$ä:r] verb
< skär, skar, skurit, skär, skära >
- bearbeta med kniv (för att dela upp el. skilja ifrån något)
cut; slice; carve; intersect; cleave; jar, grate
(bildligt om ljud, färg etc "vara skarp och obehaglig")
("used figuratively of sounds, colours, etc., "jarring, grating"")
Exempel:
  • skära bröd - cut bread
  • skära till en käpp - carve a walking stick
  • ett skärande ljud - a rasping sound
Övrig: cut, slice, carve, intersect, cleave, jar, grate

skär sig

[$Ä:r+sej] verb
< skär sig, skar, skurit, skär, skära >
- få skärsår
cut oneself
Exempel:
  • han skar sig i fingret - he cut his finger
Övrig: cut oneself

skär sig

[$Ä:r+sej] verb
< skär sig, skar, skurit, skär, skära >
- inte fungera tillsammans, passa illa ihop
clash; fall out
Exempel:
  • färgerna skär sig - the colours clash
Övrig: clash, fall out

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.