skattepliktig inkomst på engelska

Här ar alla skattepliktig inkomst översättning till engelska

skattepliktig inkomst

[2skAt:eplik:tig 2In:kåm:st] subst.
- beskattningsbar inkomst, d v s inkomst för vilken skatt skall betalas
taxable (assessable) income
Inkomst av tjänst, tillfälligt förvärvsarbete, kapital, fastighet och rörelse.
"Income derived from gainful employment (permanent or temporary), from capital, from property, or from business."
Övrig: taxable income

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.