skilde på engelska

Här ar alla skilde översättning till engelska

skilde

[2$Il:de] se skiljer
separated
Övrig: separated

skiljer

[$Il:jer] verb
< skiljer, skilde, skilt, skilj, skilja >
- avlägsna
separate, part, sever; divide
Exempel:
  • skilja de stridande åt - separate the combatants
Övrig: separate, part, sever, divide

skiljer

[$Il:jer] verb
< skiljer, skilde, skilt, skilj, skilja >
- särskilja
distinguish, differentiate, tell apart
Exempel:
  • skilja på (el. mellan) verklighet och fantasi - distinguish between fact and fiction
Övrig: distinguish, differentiate, tell apart

skiljer sig

[$Il:jer+sej] se skils
< skiljer sig, skilde, skilt, skilj, skilja >
separate; divorce
Övrig: separate, divorce

skiljer sig

[$Il:jer+sej] verb
< skiljer sig, skilde, skilt, skilj, skilja >
- vara annorlunda
part; differ, be different; stand out
Exempel:
  • han skiljer sig från andra barn - he differs from other children
Övrig: part, differ, be different, stand out

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.