skiljeväg på engelska

Här ar alla skiljeväg översättning till engelska

skiljeväg

[2$Il:jevä:g] subst.
< skiljeväg, skiljevägen, skiljevägar >
- ögonblick i livet när man måste välja ett levnadssätt el. dyl.
crossroad
(bildligt)
("used figuratively")
Övrig: crossroad

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.