skingrar på engelska

Här ar alla skingrar översättning till engelska

skingrar

[[email protected]:rar] verb
< skingrar, skingrade, skingrat, skingra >
- sprida åt olika håll
disperse, scatter; dispel; divert
(bildligt "få att försvinna")
("figuratively, "cause to vanish"")
Exempel:
  • syskonskaran skingrades - the brothers and sisters went their separate ways
  • skingra de dystra tankarna med en bok - divert one's melancholy thoughts by reading
Övrig: disperse, scatter, dispel, divert

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.