skinn på engelska

Här ar alla skinn översättning till engelska

skinn

[$in:] subst.
< skinn, skinnet, skinn, skinnen >
- det yttersta på kroppen, hud på människor och djur; päls
skin; hide, coat, fur pelt
Exempel:
  • solbad torkar ut skinnet - sunbathing dries the skin
Uttryck:
  • hålla sig i skinnet ("hålla sig lugn") - come to heel ("control oneself")
  • vara rädd om sitt eget skinn ("inte utsätta sig för risker") - look after number one ("avoid exposing oneself to risks")
  • ha skinn på näsan ("vara bestämd") - have a mind of one's own ("be determined")
  • vara skinn och ben ("vara mycket mager") - be skin and bones ("be very skinny")
Sammansättningar:
  • vargskinn - wolfskin
  • skinnkappa - suede coat
  • skinnsoffa - leather sofa
Övrig: skin, hide, coat, fur pelt, wolfskin, suede coat, leather sofa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.