skjuter på engelska

Här ar alla skjuter översättning till engelska

skjuter

[$U:ter] verb
< skjuter, sköt, skjutit, skjut, skjuta >
- avlossa skott
shoot, fire
(även i bollsport etc)
("also used in ball games")
Exempel:
  • skjuta med pistol - fire a pistol
  • skjuta ihjäl - shoot to death
  • skjuta mål - shoot into the goal
Övrig: shoot, fire

skjuter

[$U:ter] verb
< skjuter, sköt, skjutit, skjut, skjuta >
- förflytta (utan att lyfta)
push, move, shove
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • han sköt över pengarna till kassörskan - he shoved the money over to the lady at the cash desk
  • skjuta pianot en meter - move the piano a metre
Uttryck:
  • skjuta problemen framför sig ("vänta med att ta itu med problemen") - put the problems off ("postpone the problems until a later date")
Övrig: push, move, shove

skjuter

[$U:ter] verb
< skjuter, sköt, skjutit, skjut, skjuta >
- senarelägga
Användning: med prep.
postpone, put off
Exempel:
  • vi får skjuta på sammanträdet - we'll have to postpone the meeting
Övrig: postpone, put off

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.