skola på engelska

Här ar alla skola översättning till engelska

ska

[ska: el. sk:Al] verb
< ska, skulle, skolat, skola >
- komma att
Variantform: skall
will, shall
(anger framtid)
("indicates future")
Exempel:
 • huset ska rivas - the building is going to be pulled down
Övrig: will, shall

ska

[ska:] verb
< ska, skulle, skolat, skola >
- vara tvungen; måste
Variantform: skall
shall, must, have to
(anger plikt eller nödvändighet)
("indicates duty or necessity")
Exempel:
 • du ska komma i tid - you must come on time
Övrig: shall, must, have to

skola

[2skO:la] se ska
will, shall
Övrig: will, shall

skola

[2skO:la] subst.
- ställe där man undervisar, läroanstalt
school
(även om undervisningen)
("also used of the education given at school")
Exempel:
 • en liten skola - a small school
 • gå i skolan - go to school
 • skolan börjar klockan åtta - school begins at eight
 • dagens skola - the schools of today
Övrig: school

skola

[2skO:la] subst.
school, college
Sammansättningar:
 • högskola - university
 • skidskola - ski school
 • internatskola - boarding school
 • skolbarn - schoolchild
Övrig: school, college, university, ski school, boarding school, schoolchild

skola

[2skO:la] subst.
- riktning inom konst, vetenskap etc
school [of art]
Exempel:
 • bilda skola - form a school of art
Övrig: school [of art]

skolar

[2skO:lar] verb
< skolar, skolade, skolat, skola >
- utbilda, lära
train, teach
Exempel:
 • han skolades om till snickare - he was retrained as a carpenter
Avledningar:
 • skolad - skilled
 • skolning - training
Övrig: train, teach, skilled, training

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.