skolplikt på engelska

Här ar alla skolplikt översättning till engelska

plikt

[plik:t] subst.
< plikt, plikten, plikter >
- inre tvång, skyldighet
duty
Exempel:
  • fullgöra sina plikter - carry out (perform) one's duties
  • känna något som en plikt - feel sth. to be one's duty
  • plikten att ta hand om sina barn - the duty to look after one's children
Sammansättningar:
  • skolplikt - obligation to attend school, compulsory school attendance
  • värnplikt - (compulsory) military service
  • stopplikt - obligation to stop
  • tystnadsplikt - professional secrecy, confidentiality
  • pliktkänsla - sense of duty
  • plikttrogen - dutiful, loyal
Övrig: duty, obligation to attend school, compulsory school attendance, military service, obligation to stop, professional secrecy, confidentiality, sense of duty, dutiful, loyal

skolplikt

[2skO:lplik:t] subst.
< skolplikt, skolplikten >
- skyldighet för barn mellan sju och sexton år att gå i grundskolan
compulsory school attendance
Barnen kan få börja skolgången redan ett år innan skolplikten inträder om föräldrarna önskar det och barnet bedöms skolmoget. Det kan också få uppskov ett år av särskilda skäl. Avslutad skolgång i utlandet befriar inte från svensk skolplikt.
"Children can start attending school one year before they would normally be required to do so if they are deemed sufficiently mature. They can also postpone compulsory school for one year if their starting at the normal age is deemed to be unsuitable. Children who have completed their compulsory schooling abroad are not exempted from their obligation to attend school in Sweden."
Övrig: compulsory school attendance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.