tagen på engelska

Här ar alla tagen översättning till engelska

tag

[ta:g] subst.
< tag, taget, tag, tagen >
- grepp
grip
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • ta ett ordentligt tag -
  • tuffa tag -
Uttryck:
  • få tag i (el. på) ("skaffa, hitta") (en taxi) - get a hold of ("obtain, find") (a taxi)
Sammansättningar:
  • handtag - handle
Övrig: grip, handle

tag

[ta:g] subst.
< tag, taget, tag, tagen >
- en av flera rytmiskt upprepade rörelser
Användning: mest i sms
stroke
Sammansättningar:
  • simtag - [swimming] stroke
  • spadtag - groundbreaking
  • andetag - breath
Övrig: stroke, [swimming] stroke, groundbreaking, breath

tag

[ta:g] subst.
< tag, taget, tag, tagen >
- stund
[little] while
Exempel:
  • du kan väl komma ett litet tag? - you can join us for a while, can't you?
  • för ett bra tag sen - a good while ago
Uttryck:
  • en i taget ("åt gången") - one at a time ("at a time")
Övrig: [little] while

tagen

[2tA:gen] adj.
< tagen, taget, tagna >
- fysiskt el. psykiskt påverkad, utmattad
moved; tired out
Övrig: moved, tired out

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.