tager på engelska

Här ar alla tager översättning till engelska

tager

[tA:ger] se tar
take
Övrig: take

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- skaffa sig kontroll över, gripa, fatta
Variantform: tager
take, grab
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
 • ta tag i spaken! - grab the controls!
 • ta fatt bollen - grab the ball
 • hon tog mitt äpple! - she took my apple!
 • jag tar tillbaka det - I take that back
 • ta ansvar för något - take responsibility for sth.
 • ta makten - seize power
Uttryck:
 • ta del av ("få veta") - study ("find out about")
 • över huvud taget ("alls") - on the whole ("at all")
 • praktiskt taget ("nästan") - practically ("almost")
Övrig: take, grab

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- röra vid
Variantform: tager
touch
Exempel:
 • man får inte ta på de utställda föremålen - you are not allowed to touch the objects on exhibit
Övrig: touch

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- använda sig av
Variantform: tager
take
Exempel:
 • ta bussen till jobbet - take the bus to work
Övrig: take

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- dröja, uppta (tid)
Variantform: tager
take
Exempel:
 • resan tar 20 minuter - the trip takes 20 minutes
Övrig: take

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- föra
Variantform: tager
take; bring
Exempel:
 • ta någon till sjukhuset - take sby to the hospital
 • ta med sig matsäck - bring a packed lunch
Övrig: take, bring

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
Variantform: tager
(i det vardagliga uttrycket "ta och (göra något)" "(=ta sig för att (göra något))")
("used in the informal expression "gather oneself together and (do sth.)" "(= decide to (do sth.)")")
Exempel:
 • ska vi ta och koka kaffe? - should we go and make some coffee?

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.