takt på engelska

Här ar alla takt översättning till engelska

takt

[tak:t] subst.
< takt, takten >
- känsla för vad som passar i olika situationer, hänsyn
tact
Sammansättningar:
  • taktkänsla - tactfulness
  • taktfull - tactful
Övrig: tact, tactfulness, tactful

takt

[tak:t] subst.
< takt, takten, takter >
- tempo, hastighet
speed, rate
Exempel:
  • öka takten - speed up
Sammansättningar:
  • tillväxttakt - growth rate
  • arbetstakt - pace of work
Övrig: speed, rate, growth rate, pace of work

takt

[tak:t] subst.
< takt, takten, takter >
- rytmisk växling i musik eller vers
time; beat
(även om minsta rytmiska enhet)
("also used of the smallest rhythmic unit")
Sammansättningar:
  • fyrtakt - quadruple time
  • valstakt - waltz time
  • taktfast - rhythmic
Övrig: time, beat, quadruple time, waltz time, rhythmic

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.