talar på engelska

Här ar alla talar översättning till engelska

talar

[2tA:lar] verb
< talar, talade, talat, tala >
- använda rösten till språk, yttra sig
speak
Exempel:
  • hon talar svenska - she speaks Swedish
  • tala med varandra - talk with each other
  • talas vid - talk about sth. (sth. over)
  • höra talas om något - hear of sth.
Uttryck:
  • tala om ("berätta") - tell ("relate")
  • tala ut ("säga sin uppriktiga mening") - speak out ("voice one's true opinion")
Övrig: speak

talar

[2tA:lar] verb
< talar, talade, talat, tala >
- hålla tal
speak; make (deliver) a speech
Exempel:
  • tala i riksdagen - speak before the Riksdag
Övrig: speak, make a speech

talar

[2tA:lar] verb
< talar, talade, talat, tala >
- utgöra skäl (för eller emot)
plead
Exempel:
  • mycket talar för att du har rätt i din bedömning - there is much to suggest that your assessment is correct
Övrig: plead

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.