tandvård på engelska

Här ar alla tandvård översättning till engelska

tandvård

[2tAn:dvå:r+d] subst.
< tandvård, tandvården >
- det att avhjälpa och förebygga tandbesvär (med hjälp av tandläkare o dyl)
dental care
Övrig: dental care

vård

[vå:r+d] subst.
< vård, vården, vårdar >
- skötsel, tillsyn
Användning: ej plural
care
(av svaga el sjuka personer)
("of weak or ill people")
Uttryck:
  • öppen vård ("vårdform utanför sjukhus el. anstalt") - non-institutional care ("care outside hospitals or institutions")
  • sluten vård ("vårdform där patienten etc är intagen på sjukhus el. annan institution") - institutional care ("care when the patient etc. is admitted to hospital or another institution")
Sammansättningar:
  • barnavård - child care
  • intensivvård - intensive care
  • sjukvård - nursing
  • tandvård - dental care
  • vårdsektor - health care sector
  • vårdplats - bed (in a hospital or institution)
Övrig: care, child care, intensive care, nursing, dental care, health care sector, bed

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.