tecken på engelska

Här ar alla tecken översättning till engelska

tecken

[tEk:en] subst.
< tecken, tecknet, tecken, tecknen >
- kroppsrörelse, gest
sign
Exempel:
  • han gjorde tecken åt mig att stanna - he motioned for me to stay
Sammansättningar:
  • teckenspråk - sign language
Övrig: sign, sign language

tecken

[tEk:en] subst.
< tecken, tecknet, tecken, tecknen >
- skriven figur som är symbol för något
character
Exempel:
  • kinesiska tecken - Chinese ideograms
Sammansättningar:
  • skrivtecken - character
Övrig: character, character

tecken

[tEk:en] subst.
< tecken, tecknet, tecken, tecknen >
- symptom
sign
Exempel:
  • ett tecken på förbättring - a sign of improvement
  • alla tecken tyder på att vi förlorar matchen - everything indicates that we will lose the match
  • visa tecken på trötthet - show signs of fatigue
  • ett tidens tecken - a sign of the times
Sammansättningar:
  • hälsotecken - healthy sign
Övrig: sign, healthy sign

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.