tecknar på engelska

Här ar alla tecknar översättning till engelska

tecknar

[2tEk:nar] verb
< tecknar, tecknade, tecknat, teckna >
- meddela med tecken, signalera
signal
Exempel:
  • hon tecknade åt mig att stanna - she made a sign for me to stay
Övrig: signal

tecknar

[2tEk:nar] verb
< tecknar, tecknade, tecknat, teckna >
- göra teckningar, rita
draw
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • teckna en bakgrund till händelserna - sketch in the background of the events
Avledningar:
  • tecknare - artist
Övrig: draw, artist

tecknar

[2tEk:nar] verb
< tecknar, tecknade, tecknat, teckna >
- juridiskt binda sig för något (genom att skriva sitt namn etc)
sign
Exempel:
  • teckna ett avtal - sign a contract
Övrig: sign

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.