testar på engelska

Här ar alla testar översättning till engelska

test

[tes:t] subst.
< test, testen, testar >
- hårknippe
wisp [of hair]
Övrig: wisp [of hair]

testar

[2tEs:tar] verb
< testar, testade, testat, testa >
- prova (vetenskapligt) med hjälp av test
test
(även allmänt "pröva")
("also used generally, "test"")
Exempel:
  • testa sin förmåga - test one's ability
  • testa fram rätt person för uppgiften - experiment to find the right person for the job
Avledningar:
  • testning - testing
Övrig: test, testing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.