tid på engelska

Här ar alla tid översättning till engelska

tid

[ti:d] subst.
< tid, tiden, tider >
- det som förflyter mellan olika händelser
time
(även om en viss period)
("also used of a certain period")
Exempel:
 • tid att tänka - time to think
 • en lång tid framöver - a long time to come
 • i en månads tid - in a month
 • på Karl XII:s tid - in the days of Charles XII
 • ha tid till (el. med) något - have time for sth.
Uttryck:
 • under tiden ("samtidigt") - while ("at the same time")
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag") - arrive in good time ("before the appointed time")
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)") - book a time ("make an appointment for a visit (to a hospital etc.)")
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid") - in due time ("after a certain time (spent waiting)")
 • med tiden ("så småningom") - in time ("eventually")
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid") - soon enough ("after a certain time (spent waiting)")
 • nu för tiden ("i vår tid") - nowadays ("in our times")
Sammansättningar:
 • kvällstid - evening
 • övertid - overtime
 • vintertid - winter [time]
 • kristid - time of crisis
 • tidsbegränsning - time limit
Övrig: time, evening, overtime, winter [time], time of crisis, time limit

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.