tidskrift på engelska

Här ar alla tidskrift översättning till engelska

tidskrift

[2tI:dskrif:t] subst.
< tidskrift, tidskriften, tidskrifter >
- skrift som utkommer med längre mellanrum än en tidning och som inte direkt ägnas nyhetsförmedling
periodical
Övrig: periodical

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.