till buds på engelska

Här ar alla till buds översättning till engelska

till buds

[tilbU:ds] adv.
Variantform: tillbuds
Uttryck:
  • (jag ska bekämpa honom med alla medel som) står till buds ("finns") - (I shall fight him with all means) I have at hand ("there are")

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.