tillfälle på engelska

Här ar alla tillfälle översättning till engelska

tillfälle

[2tIl:fel:e] subst.
< tillfälle, tillfället, tillfällen, tillfällena >
- viss tidpunkt
occasion, moment
Exempel:
  • vid flera tidigare tillfällen - on a number of previous occasions
  • avvakta ett lämpligt tillfälle - wait for a suitable moment
Uttryck:
  • ta tillfället i akt ("passa på") - take advantage of the occasion ("take the opportunity")
Sammansättningar:
  • olyckstillfälle - time of the accident
Övrig: occasion, moment, time of the accident

tillfälle

[2tIl:fel:e] subst.
< tillfälle, tillfället, tillfällen, tillfällena >
- möjlighet
opportunity
Exempel:
  • tillfälle att resa - have the chance to travel
  • passa på tillfället - take advantage of the opportunity
Övrig: opportunity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.