tillrätta på engelska

Här ar alla tillrätta översättning till engelska

tillrätta

[2tilrEt:a] adv.
Variantform: till rätta
Uttryck:
  • finna sig väl tillrätta ("trivas") - settle down ("get on well")
  • komma tillrätta ("bli återfunnen") - turn up ("be found")
  • komma tillrätta med ("lyckas klara av") - cope with ("manage to do")

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.