timme på engelska

Här ar alla timme översättning till engelska

timme

[2tIm:e el. -a] subst.
< timme, timmen, timmar >
- ett tidsmått (1/24 av ett dygn), 60 minuter
Variantform: timma
hour
(även om lektion (i skolan))
("also denotes lessons (in school)")
Exempel:
  • två gånger i timmen - twice hourly
  • ett par timmars arbete - a task taking a couple of hours
Uttryck:
  • i elfte timmen ("nästan försent") - at the eleventh hour ("almost too late")
  • timme ut och timme in ("lång tid") - hour after hour ("long time")
Sammansättningar:
  • kvällstimme - eventide
  • håltimme - free period [during school hours]
  • timlön - hourly wage
Övrig: hour, eventide, free period [during school hours], hourly wage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.