tittar på engelska

Här ar alla tittar översättning till engelska

titt

[tit:] subst.
< titt, titten, tittar >
- snabb blick
glance
(även om kort besök)
("also used of short visits")
Exempel:
  • ta (sig) en titt på något - have a look at sth.
  • tack för titten! - it was kind of you to look me up!
Övrig: glance

tittar

[2tIt:ar] verb
< tittar, tittade, tittat, titta >
- se (i en viss avsikt)
see, watch
(även "undersöka närmare")
("also, "investigate more closely"")
Exempel:
  • titta på TV - watch TV
  • kommittén ska titta på reglerna för beskattning - the committee will look into the tax regulations
Övrig: see, watch

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.