tjänst på engelska

Här ar alla tjänst översättning till engelska

tjänst

[cen:st] subst.
< tjänst, tjänsten, tjänster >
- anställning med en viss arbetsuppgift
post, job
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • ha tjänst som bibliotekarie - hold the post of librarian
  • i demokratins tjänst - in the service of democracy
Sammansättningar:
  • lärartjänst - teaching post
Övrig: post, job, teaching post

tjänst

[cen:st] subst.
< tjänst, tjänsten, tjänster >
- arbete, tjänstgöring
duty, service
Uttryck:
  • göra tjänst som ("fungera som") - perform the duties of ("serve as")
  • vara i tjänst ("arbeta") - be on the job ("working")
Sammansättningar:
  • kvällstjänst - evening shift
Övrig: duty, service, evening shift

tjänst

[cen:st] subst.
< tjänst, tjänsten, tjänster >
- hjälp, service
favour, service
Exempel:
  • vill du göra mig en tjänst? - would you do me a favour?
Sammansättningar:
  • väderlekstjänst - weather service
  • kundtjänst - customer service
Övrig: favour, service, weather service, customer service

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.