tjänsteplikt på engelska

Här ar alla tjänsteplikt översättning till engelska

tjänsteplikt

[2cEn:steplik:t] subst.
< tjänsteplikt, tjänsteplikten >
- skyldighet för person som inte gör militär- eller civilförsvarstjänst att under viss tid ställa sin arbetskraft till samhällets förfogande
national service obligation
Vid krig eller krigsfara har regeringen fullmakt att besluta om allmän tjänsteplikt, d v s att man är skyldig att fortsätta arbeta i sin anställning eller annat ålagt arbete.
"In the event of war or the risk of war, the government has the power to decree a general obligation to enter national service, i.e. all persons are obliged to continue to serve in their present positions or to accept tasks assigned by the government."
Övrig: national service obligation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.