tog på engelska

Här ar alla tog översättning till engelska

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- skaffa sig kontroll över, gripa, fatta
Variantform: tager
take, grab
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
 • ta tag i spaken! - grab the controls!
 • ta fatt bollen - grab the ball
 • hon tog mitt äpple! - she took my apple!
 • jag tar tillbaka det - I take that back
 • ta ansvar för något - take responsibility for sth.
 • ta makten - seize power
Uttryck:
 • ta del av ("få veta") - study ("find out about")
 • över huvud taget ("alls") - on the whole ("at all")
 • praktiskt taget ("nästan") - practically ("almost")
Övrig: take, grab

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- röra vid
Variantform: tager
touch
Exempel:
 • man får inte ta på de utställda föremålen - you are not allowed to touch the objects on exhibit
Övrig: touch

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- använda sig av
Variantform: tager
take
Exempel:
 • ta bussen till jobbet - take the bus to work
Övrig: take

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- dröja, uppta (tid)
Variantform: tager
take
Exempel:
 • resan tar 20 minuter - the trip takes 20 minutes
Övrig: take

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- föra
Variantform: tager
take; bring
Exempel:
 • ta någon till sjukhuset - take sby to the hospital
 • ta med sig matsäck - bring a packed lunch
Övrig: take, bring

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
Variantform: tager
(i det vardagliga uttrycket "ta och (göra något)" "(=ta sig för att (göra något))")
("used in the informal expression "gather oneself together and (do sth.)" "(= decide to (do sth.)")")
Exempel:
 • ska vi ta och koka kaffe? - should we go and make some coffee?

tar efter

[(2)ta:rEf:ter] verb
< tar efter, tog, tagit, tag, taga >
- härma, likna
imitate; try to resemble
Övrig: imitate, try to resemble

tar emot

[ta:remO:t] verb
< tar emot, tog, tagit, tag, taga >
- möta, välkomna
receive
(bildligt "få, erhålla")
("figuratively, "get, receive"")
Exempel:
 • ta emot gästerna - receive the guests
 • ta emot kritik - be criticised
Avledningar:
 • mottagande - reception
Övrig: receive, reception

tar fasta på

[2ta:rfAs:tapå:] verb
< tar fasta på, tog, tagit, tag, taga >
- lita på; lägga på minnet
rely on; keep in mind
Exempel:
 • jag tar fasta på ditt löfte - I'll hold you to your promise
Övrig: rely on, keep in mind

tar igen sig

[ta:rijEn:sej] verb
< tar igen sig, tog, tagit, tag, taga >
- vila
recover
Övrig: recover

tar in

[ta:rIn:] verb
< tar in, tog, tagit, tag, taga >
- hyra (hotell)rum
put up
Exempel:
 • ta in på hotell - put up at a hotel
Övrig: put up

tar in

[ta:rIn:] verb
< tar in, tog, tagit, tag, taga >
- bereda plats åt (någon) (på skola, sjukhus etc)
admit
Exempel:
 • intagen på sjukhus - admitted to hospital
Övrig: admit

tar med sig

[ta:rmE:dsej] verb
< tar med sig, tog, tagit, tag, taga >
- föra med sig
bring
Övrig: bring

tar miste

[2ta:rmIs:te] verb
< tar miste, tog, tagit, tag, taga >
- ta fel
overlook
Exempel:
 • att hon var glad gick inte att ta miste på - you couldn't help noticing she was happy
Övrig: overlook

tar på sig

[ta:rpÅ:sej] verb
< tar på sig, tog, tagit, tag, taga >
- klä på sig
Användning: även fast sms i bildlig betydelse
put on
(bildligt "ta ansvar för")
("figuratively, "take responsibility for"")
Exempel:
 • ta på sig skjortan - put on one's shirt
 • ta på sig ett uppdrag - accept an assignment
Övrig: put on

tar reda på

[2ta:rE:dapå:] verb
< tar reda på, tog, tagit, tag, taga >
- skaffa sig kännedom om
find out
Exempel:
 • ta reda på vad biljetterna kostar! - find out how much the tickets cost!
Övrig: find out

tar sig an

[ta:r+sejAn:] verb
< tar sig an, tog, tagit, tag, taga >
- ägna sig åt; ta hand om
attend to; take care of
Exempel:
 • hon tog sig an de mindre syskonen - she took care of her younger sisters and brothers
Övrig: attend to, take care of

tar sig för

[ta:r+sejfÖ:r] verb
< tar sig för, tog, tagit, tag, taga >
- göra, sysselsätta sig med
Användning: även fast sms
do, set about
Avledningar:
 • företagsam - enterprising
Övrig: do, set about, enterprising

tar sig till

[ta:r+sejtIl:] verb
< tar sig till, tog, tagit, tag, taga >
- göra
do
Exempel:
 • jag vet inte vad jag ska ta mig till - I don't know what I'm going to do
Avledningar:
 • tilltag - venture
Övrig: do, venture

tar upp

[ta:rUp:] verb
< tar upp, tog, tagit, tag, taga >
- börja behandla
bring up
Exempel:
 • författaren tar här upp ett intressant problem - the author brings up an interesting problem here
Övrig: bring up

tar upp

[ta:rUp:] verb
< tar upp, tog, tagit, tag, taga >
- samla ihop
gather
Exempel:
 • ta upp beställningar - collect orders
Övrig: gather

tar åt sig

[ta:rÅ:tsej] verb
< tar åt sig, tog, tagit, tag, taga >
- bli berörd, bli ledsen
take to heart
Exempel:
 • du ska inte ta åt dig allt de säger - you shouldn't take all what they say to heart
Övrig: take to heart

tar över

[ta:rÖ:ver] verb
< tar över, tog, tagit, ta >
- överta
take over
Exempel:
 • han tog över firman efter sin far - he took over the company from his father
Övrig: take over

tog

[to:g] se tar
took
Övrig: took

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.