tolkar på engelska

Här ar alla tolkar översättning till engelska

tolk

[tål:k] subst.
< tolk, tolken, tolkar >
- person som översätter muntligt från ett språk till ett annat
interpreter
Uttryck:
  • göra sig till tolk för något ("uttrycka en spridd åsikt") - voice ("express a widely spread opinion")
Sammansättningar:
  • dövtolk - signer
Övrig: interpreter, signer

tolkar

[2tÅl:kar] verb
< tolkar, tolkade, tolkat, tolka >
- översätta muntligt från ett språk till ett annat
interpret
Exempel:
  • tolka från finska till svenska -
Övrig: interpret

tolkar

[2tÅl:kar] verb
< tolkar, tolkade, tolkat, tolka >
- säga vad något (egentligen) betyder
interpret
Exempel:
  • tolka lagen - interpret the law
  • jag tolkar din tystnad som ett medgivande - I take your silence as tacit approval
Övrig: interpret

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.