tomrum på engelska

Här ar alla tomrum översättning till engelska

rum

[rum:] subst.
< rum, rummet, rum, rummen >
- plats, utrymme
room, space
Exempel:
  • vi får inte rum med fler möbler - we haven't enough room for any more furniture
  • lämna rum för nypåstigna passagerare - leave room (make way) for newly-embarked passengers
  • hon kommer i främsta rummet - she comes first
Uttryck:
  • äga rum ("utspela sig, ske") - take place ("occur, happen")
Sammansättningar:
  • svängrum - space, elbowroom
  • tomrum - void, empty place
Övrig: room, space, space, elbowroom, void, empty place

tomrum

[2tOm:rum:] subst.
< tomrum, tomrummet, tomrum, tomrummen >
- tomt utrymme
vacant space, void
(mest bildligt för att uttrycka saknad)
("chiefly used figuratively to express regret, sorrow")
Exempel:
  • hon lämnade ett stort tomrum efter sig när hon dog - she left a great void behind her when she died
Övrig: vacant space, void

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.