tomt på engelska

Här ar alla tomt översättning till engelska

tom

[tom:] adj.
< tom, tomt, tomma >
- utan innehåll
empty
(även bildligt "utan meningsfullt innehåll")
("also used figuratively, "without meaningful content"")
Exempel:
  • en tom flaska - an empty bottle
  • ett tomt liv - an empty life
  • han såg på mig med tom blick - he looked right through me
Uttryck:
  • det är tomt efter henne ("vi saknar henne") - life feels empty without her ("we miss her")
Avledningar:
  • tomhet - emptiness
Övrig: empty, emptiness

tomt

[tåm:t] subst.
< tomt, tomten, tomter >
- avgränsat markområde (med bebyggelse)
site, plot
Sammansättningar:
  • villatomt - house lot
  • tomtpris - price of the land
  • tomtmark - plot [of land]
Övrig: site, plot, house lot, price of the land, plot [of land]

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.