torr på engelska

Här ar alla torr översättning till engelska

torr

[tår:] adj.
< torr, torrt, torra >
- inte våt eller fuktig, utan vätska; (av)torkad; vissnad
dry
Motsatser: våt, fuktig
Exempel:
  • torr luft - dry air
  • torra blommor - withered flowers
Uttryck:
  • i vått och torrt ("under alla förhållanden") - through thick and thin ("under all circumstances")
  • ha sitt på det torra ("i säkerhet") - be comfortably off ("be unexposed")
  • inte torr bakom öronen ("oerfaren") - wet behind the ears ("inexperienced")
Övrig: dry

torr

[tår:] adj.
< torr, torrt, torra >
- (alltför) saklig
dry
(även negativt "tråkig")
("also used negatively, "boring"")
Exempel:
  • ett torrt konstaterande - a dry assertion
Övrig: dry

torr

[tår:] adj.
< torr, torrt, torra >
- inte söt
dry
Motsatser: söt
(om viner)
("used of wines")
Övrig: dry

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.