träder på engelska

Här ar alla träder översättning till engelska

träder

[trÄ:der] verb
< träder, trädde, trätt, träd, träda >
- gå, stiga
go, step
(mest bildligt)
("chiefly used figuratively")
Exempel:
  • träda åt sidan - step aside
Uttryck:
  • träda i kraft ("börja gälla") - take effect ("come into force")
  • träda emellan ("ingripa för att medla") - step in ("intervene to mediate")
Övrig: go, step

trär

[trä:(de)r] verb
< trär, trädde, trätt, träd, träda >
- täcka något med något
Variantform: träder
slip (on)
(även "föra in något i något")
("also, "insert sth. into sth."")
Exempel:
  • trä en strumpa på foten - pull a sock on one's foot
  • trä tråden på nålen - thread the needle
Övrig: slip

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.