tränger på engelska

Här ar alla tränger översättning till engelska

tränger

[[email protected]:er] verb
< tränger, trängde, trängt, träng, tränga >
- bana sig väg trots motstånd
push, jostle
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • tränga sig fram - push one's way through
  • ett regnområde tränger in från Nordsjön - rain is moving in from the North Sea
Övrig: push, jostle

tränger

[[email protected]:er] verb
< tränger, trängde, trängt, träng, tränga >
- tvinga (någon) att förflytta sig
force
Exempel:
  • bilen trängdes av vägen - the car was forced off the road
Övrig: force

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.